Dynamisch Bewegen: een bewegingsmodel

Dynamisch Bewegen

Molenweg 208
6543 VK NIJMEGEN

T: +31 (0)24 - 356 48 96
E: post@dynamischbewegen.nl

Dynamisch Bewegen: een bewegingsmodel

Het menselijk bewegingsysteem als dynamisch systeem

 boekomslag

Op dit moment is alleen de Duitstalige versie van het boek te bestellen.

Recensie boek:

Wil je echt meer inzicht krijgen in het beweegsysteem, als leek of als professional, dan is dit boek een aanrader. De schrijfster heeft namelijk brede ervaring opgedaan door het werken met verschillende doelgroepen en in verschillende disciplines zoals beschreven op haar website. Bovendien heeft ze naast een brede praktijkervaring haar kennis verdiept met een diepgaande en discipline overstijgende studie naar de achtergronden van het beweegsysteem. Uiteindelijk heeft
ze haar ervaring en kennis samengebracht in de praktische aanpak van "Dynamisch Bewegen". Je kan met recht spreken van vakmanschap !

Het boek biedt een mooie rode draad om de essentie van het beweegsysteem op het spoor te komen. De schrijfster schept daarmee orde in de enorme hoeveelheid informatie die op dit vlak te vinden is. Bovendien kun je uitstapjes maken naar de aangereikte literatuurbronnen, zonder de rode draad uit het oog te verliezen.

Ik ben Sabine Kern in 2015 op het spoor gekomen tijdens mijn lange zoektocht naar herstel van lopen. Na een voetoperatie in 2000 aan mijn kleineteengewricht, een relatief eenvoudige operatie, was de operatie geslaagd volgens de orthopeed, maar het lopen kwam niet meer opgang. Vervolgens heb ik jarenlang naar oplossingen gezocht en diverse artsen, specialisten en fysiotherapeuten geraadpleegd. Niemand heeft mijn probleem echt kunnen vinden en oplossen, het lopen bleef uiteindelijk beperkt tot het lopen naar de buurman op straat, circa 1 minuut.

Inmiddels loop ik na twee jaar therapie bij Sabine Kern ongeveer vier keer zover in afstand en tijd, en bovendien is er perspectief om verder en beter gecoördineerd te gaan lopen. Een hele verandering na alle jaren zoeken en stagnatie wat betreft het lopen.

Het boek van Sabine lees ik nu voor de derde keer. Ik vind het boek interessant als leek die naarstig opzoek is naar goede informatie om verder te herstellen, maar ook als bioloog geïnteresseerd in de dynamiek van biologische systemen zoals het beweegsysteem.

Met dit boek koop je een gids die je niet snel weer vergeet, maar steeds weer opnieuw zal raadplegen voor de rode lijn en voor verdere verdieping met de aangereikte literatuurbronnen. Tevens is er de mogelijkheid om een opleiding te volgen bij de schrijfster, en aanvullende studiedagen, zodat ook persoonlijke uitwisseling mogelijk is.

Een aanrader!

Barbara Habekotté (Bioloog, WUR)
13-6-2017

 

U KUNT HET BOEK HIER BESTELLEN

 

Met dit boek en het daarin beschreven bewegingsmodel Dynamisch Bewegen® werkt de auteur een radicaal andere visie uit op het menselijk bewegingssysteem. Een visie die niet zozeer uitgaat van de meer gebruikelijke invalshoek van de onderdelen van dit systeem (spieren, botten en gewrichten), maar die juist ingaat op de continue wisselwerking en samenhang van deze onderdelen in relatie tot de krachten die erop inwerken binnen het geheel van het dynamisch systeem "mens". Na een uitgebreide theoretische inleiding waarin de relevant wetenschappelijke achtergronden en concepten worden beschreven die aan deze visie ten grondslag liggen, volgt in het tweede deel van het boek een concrete beschrijving van de werking en toepassing van deze principes bij de menselijke bewegingscoördinatie. De uitleg wordt ondersteund met duidelijke illustraties.

De auteur heeft een jarenlange ervaring als fysiotherapeute waarin zij heeft gewerkt met mensen met de meest uiteenlopende bewegingsproblemen en –beperkingen: van ernstig meervoudig gehandicapten tot sporters met een specifieke bewegingsvraag, van te vroeg geboren kinderen tot ouderen. Het bewegingsmodel Dynamisch Bewegen® heeft zich daarbij in de praktijk bewezen als een waardevolle ingang die niet uitgaat van de problemen die iemand ervaart, maar die de onderliggende bewegingsbeperkingen wil oplossen door mensen weer in contact te brengen met de mogelijkheden die worden aangedragen door hun individuele bewegingssysteem. Mogelijkheden die, met voldoende inzicht in dit systeem, voor een ieder toegankelijk zijn of met de juiste begeleiding weer toegankelijk kunnen worden gemaakt.

 

 

Dynamisch Bewegen

Molenweg 208
6543 VK NIJMEGEN

T: +31 (0)24 - 356 48 96
E: post@dynamischbewegen.nl

Copyright © 2015 - Dynamisch Bewegen