Dynamisch Bewegen: een bewegingsmodel

Dynamisch Bewegen

Molenweg 208
6543 VK NIJMEGEN

T: +31 (0)24 - 356 48 96
E: post@dynamischbewegen.nl

Scoliose

Het artikel zal binnenkort op de website geplaatst worden.

Abstract

Dit artikel beschrijft de etiologie en ontwikkeling van een idiopathische scoliose. De basis voor deze beschrijving is het bewegingsmodel Dynamisch Bewegen® (Kern 2014). Dit model beschrijft het menselijk bewegingssysteem als dynamisch systeem.
        Onderzoeken op het gebied van scoliose zijn meestal gericht op het vinden van één of meerdere structuren die deze driedimensionale afwijking veroorzaken. Door het perspectief te veranderen van structuren naar processen is het mogelijk de ontwikkeling van een scoliose te verklaren. De perspectiefwisseling is alleen mogelijk wanneer we het bewegen en de functionele bewegingscoördinatie van de mens als uiting van een dynamisch systeem zien in plaats van een programma in de hersenen dat door een bewegingsapparaat uitgevoerd wordt.
      In dit artikel wordt de hypothese gepresenteerd dat het menselijk bewegingssysteem als een zelforganiserend, dynamisch systeem functioneert én dat de idiopathische scoliose een gevolg is van het ontbreken van functionele informatie tijdens de motorische ontwikkeling. Het ontbreken van deze informatie leidt door de zelforganiserende eigenschappen van het bewegingssysteem tot de typische vorm van de scoliose. Er worden opeenvolgend de dynamische, temporele en contextafhankelijk factoren beschreven die de ontwikkeling van een idiopathische scoliose mogelijk maken. Vervolgens wordt ingegaan op de implicaties voor preventie en therapie.

Dynamisch Bewegen

Molenweg 208
6543 VK NIJMEGEN

T: +31 (0)24 - 356 48 96
E: post@dynamischbewegen.nl

Copyright © 2015 - Dynamisch Bewegen