Dynamisch Bewegen: een bewegingsmodel

Dynamisch Bewegen

Molenweg 208
6543 VK NIJMEGEN

T: +31 (0)24 - 356 48 96
E: post@dynamischbewegen.nl

Workshops en lezingen

Introductieworkshop

Deze workshop is een mogelijkheid om een indruk te krijgen van de werkwijze en toepassingsmogelijkheden van het bewegingsmodel Dynamisch Bewegen®. Met behulp van het thema wervelkolom wordt een aantal principes van het bewegingsmodel Dynamisch Bewegen® uitgelegd en praktisch toegepast.

Wanneer:      zaterdag 12 januari 2019, 10.00 tot 16.00 uur
Waar:           Nijmegen
Kosten:         € 65,-
Workshops en lezingen

Kennis maken met het bewegingsmodel Dynamisch Bewegen® aan de hand van een thema, zoals voeten, wervelkolom, bekken, schouders. Een workshop is praktijkgericht. De theoretische uitleg aan de hand van skeletmodellen is ter ondersteuning van het praktische deel. Hoe het geleerde toegepast kan worden in het dagelijkse leven is een vast onderdeel van een workshop. Functionele bewegingscoördinatie wordt door Dynamisch Bewegen® toegankelijk. Dit kan in vorm van een korte introductie van drie uur, eendaagse of meerdaagse workshops of een workshop over meerdere avonden verdeeld. Kennis van anatomie is geen voorwaarde.

Workshops kunnen tevens in company op maat gegeven worden. De inhoud wordt dan afgestemd op de wensen van de aanvrager.

Lezingen:
Op aanvraag kan er een presentatie over het bewegingsmodel Dynamisch Bewegen®, zoals de toepassing in de neurologie en orthopedie, op locatie verzorgd worden.

Workshops en lezingen worden alleen op aanvraag georganiseerd.

Agenda:

Project voor bouwbedrijven

In de eerste week van februari 2014 ben ik in samenwerking met twee bouwbedrijven in Oostenrijk een project gestart met als doel het ziekteverzuim in verband met klachten aan het bewegingssysteem terug te dringen. Medewerkers werden op basis van hun ziekteverzuim uitgenodigd om aan het project deel te nemen.

De deelnemers kregen in de eerste ronde informatie in de vorm van een voordracht over hoe het bewegingssysteem functioneert. (Wanneer duidelijk is wat de gewenste veranderingen zijn en welke mogelijkheden er zijn om dit te bereiken dan wordt zichtbaar vanuit welk perspectief het veranderingsproces ingezet wordt.) Elke ronde kregen de deelnemers een groepsinstructie van twee uur waar ze de basis van de bewegingscoördinatie praktisch konden ervaren en ze algemene oefenmogelijkheden aangereikt kregen. Elke deelnemer kreeg een  sessie van 1,5 uur waar aan de individuele bewegingsproblemen gewerkt werd. Iedereen kreeg huiswerkoefeningen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat elke deelnemer voldoende kennis heeft om zelfstandig het 'onderhoud' aan het bewegingssysteem uit te voeren en het opnieuw ontstaan van bewegingsproblemen tegen te kunnen werken.

De reacties van de deelnemers op deze benadering vanuit het bewegingsmodel Dynamisch Bewegen® waren zeer positief. Bij een groot deel van de deelnemers bleken oude bewegingsbeperkingen van ongelukken als kind of jongvolwassene een duidelijke rol te spelen in het ontstaan van de huidige problemen. Zo nodig werden deelnemers doorverwezen naar lokale therapeuten die ook op basis van bewegelijkheid werken.

In 2014 ben ik 5x in Oostenrijk geweest voor het doorvoeren van dit pilotproject. Bij de evaluatie is het Oostenrijkse beoordelingssysteem gebruikt: 1 = heel goed, heel tevreden, 5 = niet goed, niet tevreden. Het gehele project werd door de deelnemers met een 1,2 beoordeeld.

Dit zeer positieve resultaat en de sterke vermindering van het ziekteverzuim (een derde minder ziektedagen) hebben eraan bijgedragen dat het project in 2015 voortgezet wordt. Er zijn al meer aanmeldingen dan in 2014.

Intussen zijn vier rondes van 2015 voltooid. De tussenevaluatie van juni 2015 laat wederom een zeer positieve beoordeling van het project door de deelnemers (20) zien. Het gehele project wordt met een 1,2 (Oostenrijks beoordelingssysteem zie boven) gewaardeerd. Beide bedrijven hebben al besloten dit project in 2016 voort te zetten.

De beoordeling van de deelnemers aan het project was ook in 2016 heel goed. het project "Bewegen am Bau" loopt nu al het vijfde jaar (2018) met veel success.

Dynamisch Bewegen

Molenweg 208
6543 VK NIJMEGEN

T: +31 (0)24 - 356 48 96
E: post@dynamischbewegen.nl

Copyright © 2015 - Dynamisch Bewegen