Skip to main content

Privacyverklaring

Dynamisch Bewegen

KvK nummer 09197864

Molenweg 208
6543 VK Nijmegen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
0031-(0)6-29393435

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die Dynamisch Bewegen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09197864, uitvoert ten behoeve van de werkzaamheden en diensten van Dynamisch Bewegen.

Doel van de gegevensvastlegging:
Voor het goed en veilig uit kunnen voeren van de diensten van Dynamisch Bewegen.
Voor het kunnen maken van afspraken, geven van informatie, administratie en het bijhouden van het verloop van de individuele trajecten bij het individueel bewegingsadvies.

Welke gegevens worden verzameld:

individueel bewegingsadvies coördinatietrainingsgroep workshops opleidingen
Naam
Adres
Email
Telefoonnummer
Geboortedatum
Medische gegevens
Foto's en film (met toestemming van cliënt gemaakt)
Naam
Email
Telefoonnummer
Naam
Email
Telefoonnummer
Naam
Adres
Email
Telefoonnummer
Geboortedatum
Al gevolgde beroepsopleidingen

Recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit):
Ieder cliënt heeft het recht zijn/haar eigen gegevens in te zien, te corrigeren en aan te vullen. Verder kan elke cliënt zijn/haar gegevens meenemen.

Recht op intrekking van verleende toestemming:
De verleende toestemming kan op elk moment met een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ingetrokken worden.

Geheimhouding en vertrouwelijkheid:
Op alle persoonsgegevens die Dynamisch Bewegen verzamelt rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven. Alleen op wens van een cliënt worden specifieke gegevens aan een door hem/haar gekozen zorgverlener doorgegeven. Foto- en filmmateriaal wordt alleen met schriftelijke toestemming van de cliënt aan derden, zoals collega’s bij bijvoorbeeld lezingen en opleidingen getoond.

Boekverkoop via de website www. dynamischbewegen.nl:
De boekverkoop via de website www.dynamischbewegen.nl wordt door Pumbo.nl BV ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69069808 uitgevoerd. Dynamisch Bewegen heeft met Pumbo.nl BV een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Bewaren van gegevens:
Individueel bewegingsadvies: minimaal 15 jaar na de laatste afspraak
Coördinatietrainingsgroep en workshops: 7 jaar na de laatste deelname
Opleidingen: minimaal 15 jaar na het volgen van de opleiding

Beveiliging van de vastgelegde persoonsgegevens:
Dynamisch Bewegen zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens.
Dynamisch Bewegen staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is.

Meldplicht:
Dynamisch Bewegen is verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van de persoonsgegevens die leidt tot een kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens.

Recht om een klacht in te dienen:
Bij de Autoriteit Persoonsgegevens kan zo nodig een klacht over de omgang met de persoonsgegevens ingediend worden.

Contact

Molenweg 208
6543 VK NIJMEGEN

T: +31 (0)6 29393435 (Nederland)
T: +43 (0)664 93315393 (Austria)

E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.